Showing all 3 results

Mua lẻ ống hút cỏ
Bạn đang sử dụng ống hút nhựa ở nhà hay khi đi du lịch/ cắm trại? Sau khi sử dụng bạn có dọn dẹp sạch sẽ nó? Bạn có cảm thấy thật sự lười biếng khi làm điều này?

Hãy thử sử dụng ống hút cỏ. Với ống hút cỏ, bạn chỉ cần đặt nó ở một gốc cây hoặc một nơi nào đó. Ống hút cỏ sẽ phân hủy và trở về với đất. Bởi vì đơn giản, ống hút là cỏ!

-17%

Mua lẻ ống hút cỏ

Ống hút cỏ bàng khô

15.000VND65.000VND
-27%

Mua lẻ ống hút cỏ

Ống hút cỏ bàng tươi

11.000VND45.000VND
-33%

Mua lẻ ống hút cỏ

Ống hút cỏ bọc màng giấy

80.000VND